نگاهی به بازار ورق ترکیه

اگرچه یک عرضه کننده اوکراینی قیمت ورق گرم خود را در ترکیه ۱۰ دلار بالا برده به ۲۸۰ تا ۲۸۵ دلار هر تن سی اف آر رسانده ولی خریداران ترک محتاطانه حرکت می کنند  چون جو بازارشان مطلوب نیست. قیمت…

افزایش قیمت اسلب در آسیا

– پس از مدت ها افت قیمت، قیمت اسلب وارداتی در آسیا ماه فوریه رو به بهبود بوده است. افزایش عرضه در آینده نزدیک موجب افت قیمت نمی شود چون تقاضا بهتر شده است. در اندونزی و تایوان قیمت اسلب…