در آخرین نظرسنجی استیل ایندکس از بازارهای فولاد دنیا پیش بینی شد تقاضای فولاد سه ماه آتی در ثبات باشد. در سطح جهان ۶۹ درصد حاضرین در نظرسنجی ثبات تقاضا را برآورد کردند که ۱۹ درصد از هفته قبل بالاتر بودند و ۳۱ درصد رشد قیمت را ممکن دیدند که در نظرسنجی قبلی این رقم ۴۵ درصد بود. همچنین ۳۸ درصد پیش بینی کردند قیمت بالا می رود  و ۹ درصد افت قیمت را ممکن دیدند.

بین اروپایی های حاضر در نظرسنجی ۷۶ درصد ثبات تقاضا و ۲۴ درصد افزایش آن را پیش بینی کردند. موافقان پیش بینی افت تقاضا از ۱۰ درصد به صفر رسید.  همچنین پیش بینی رشد قیمت از ۳۳ درصد هفته قبل به ۴۵ درصد رسید و ۵ درصد همچون هفته قبل افت قیمت را در سه ماه آتی برآورد نمودند.

در امریکا موافقان برآورد رشد قیمت فولاد در سه ماه آتی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. ۲۰ درصد نیز افت قیمت را ممکن دیدند. ۶۰ درصد نیز ثبات تقاضا را روند رایج بازار پیش بینی کردند و پیش بینی رشد تقاضا از ۵۸ درصد به ۴۰ درصد کاهش داشت.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن