بازار قراضه در ترکیه تغییری نداشته و تنها برخی تمایل به خرید نشان دادند. تقاضا وجود دارد و برخی باید برای حمل نیمه دوم مارس در تناژ بالا خرید کنند. عرضه کننده ها عجه ای از خود نشان نمی دهند چون رقابت کم شده از این رو پیشنهاد روشنی نمی دهند. قراضه ۲۰-۸۰ امریکا اگر پیشنهاد شود بالاتر از ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر است.

ولی قیمت اسمی بازار ۱۷۵ تا ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر است و برخی از عرضه کننده ها خبر از ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر داده اند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن