مؤسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد که ممکن است بازگشت ایران به بازارهای جهانی با چالشهایی در زمینه افزایش تولید رو به رو شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه مودیز از نیویورک، بخش خدمات سرمایه گذاری این مؤسسه اعتبار سنجی اعلام کرد که بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت سبب افزایش عرضه مازاد نفت می شود، اما این کشور برای افزایش تولید خود چالشهایی پیش رو دارد.

اگرچه روسیه و عربستان هفته گذشته با هدف باز گرداندن ثبات به بازارهای جهانی، توافق کردند که تولید نفت خود را افزایش ندهند، هنوز مشخص نیست که ایران نیز با این توافق همراه خواهد شد یا نه.

مؤسسه مودیز پیش بینی می کند که ایران در سال ٢٠١۶ میلادی ۵٠٠ هزار بشکه به عرضه روزانه نفت در بازارهای جهانی می افزاید که می تواند فشاری بیشتر به قیمت نفت وارد کند.

با این همه، برای افزایش تولید نفت ایران بیش از سطح ۵٠٠ هزار بشکه در روز، چالشهایی چشمگیر پیش روی ایران است و در گزارش مؤسسه مودیز آمده است: توانایی ایران برای افزایش تولید با چالشهای فنی و سیاسی رو به رو است.

ایران برای افزایش تولید باید بتواند سهم خود را از بازار دوباره به دست آورد، برای ارتقای میدانهای نفتی خود سرمایه جذب کند و با موفقیت گستره ای از چالشهای سیاسی را پشت سر بگذارد.

وحید شیخ، تحلیلگر مؤسسه مودیز گفت: ایران تلاش خواهد کرد که صادرات خود را به چین افزایش دهد، اما رقابتهای منطقه ای این تلاش را به چالش می کشد؛ به احتمال زیاد چین برای پیشگیری از ناخرسندی طرفهای تجاری خود، سیاست کنونی خود را دگرگون نمی کند.

یکی دیگر از چالشهای پیش روی ایران، فرسوده شدن زیرساختهای نفتی است که به گفته کارشناسان، نوسازی آنها ١۵٠ میلیارد تا ٢٠٠ میلیادر دلار سرمایه نیاز دارد.

شیخ گفت: بسیاری از شرکتهای یکپارچه نفتی اکنون از سرمایه گذاری ناتوانند زیرا افت قیمت نفت درآمد و جریان نقدینگی آنها را کاهش داده است به گونه ای که این شرکتها ناچارند حداقل در سال ٢٠١۶ میلادی، مخارج خود را مهار کنند. افزون بر این، شرکتهای نفتی آمریکایی اجازه سرمایه گذاری در ایران را ندارند.

منبع: شانا

پرینت متن