در روزهای اخیر بازار فولاد با دو شایعه مختلف رو به رو است که اتفاقاً در صورت صحت هرکدام ، بازار داخلی مصنوعات فولادی می تواند با رشد قیمت ها رو به رو شد.

مهاجرت نقدینگی از بازار ارز و یا بازارهای مشابه به بازار فولاد و شایعه افزایش تعرفه واردات فولاد دو خبری است که هنوز رسماً تأیید نشده ولی بسیاری از افراد در مورد آن صحبت می کنند.
کاهش قیمت های ارز در هفته های اخیر باعث شده تا بخش بزرگی از سرمایه های سرگردان در این بازار و مخصوصاً بخشی از نقدینگی که از بازار فولاد به سمت بازار ارز حرکت کرده بود تغییر جهت داده و به بازار فولاد باز گردد. با توجه به این تغییر جهت در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که سفته بازی هرچند محدود در بازار فولاد تقویت شده و برخی نوسان قیمت ها نیز خبر از این وضعیت می دهد.
جهش قیمت میلگرد در بازار تهران ، عدم فروش برخی از کارخانجات میلگرد نوردی به دلیل مسائل فنی و البته رشد محسوس تقاضا ، عدم کاهش بیشتر قیمت ها در بازار تیرآهن ، رشد قیمت ورق و همچنین چندگانگی در بازار کلاف مواردی است که از ورود سرمایه های جدید به بازار فولاد حکایت می کند. این در حالی است که همیشه در روزهای پایانی سال با افزایش تقاضا رو به رو هستیم ولی در سال جاری این روند فصلی ، سریع تر از زمان مورد انتظار خودنمایی کرده است که البته در جای خود به بررسی بیشتری نیاز دارد.
تجربه ماه های اخیر نشان می دهد که هرگاه قیمت ها در بازار ارز کاهش می یابد بازار فولاد تقویت شده که نشان دهنده مهاجرت سرمایه ها بین دو بازار ثروتمند است.
خبر دیگر روزهای اخیر را باید شنیده های گسترده ای از احتمال افزایش تعرفه واردات انواع مصنوعات فولادی دانست که در صورت تحقق ، قطعاً با تغییر در هزینه واردات ، بر قیمت های داخلی مؤثر خواهد بود و سیگنالی برای رشد نرخ های بازار به شمار خواهد رفت.
در صورت صحت این شایعه ، روند مهاجرت نقدینگی به بازار فولاد از بازارهای مختلف و مخصوصاً از سیستم های بانکی می تواند توجیه بیشتری پیدا کرده و البته رسانه ای شدن آن نیز به شتاب این روند دامن خواهد زد.

منبع: اقتصاد

پرینت متن