بازار ورق امریکا در ثبات

اخیرا بازار ورق امریکا تغییر چندانی نداشته ولی برخی امیدوارند بهبود جو بازار به تدریج از قیمت ها حمایت کند. اغلب معامله های ورق گرم در حال حاضر در ۴۱۹ تا ۴۳۰ دلار هر تن معادل ۳۸۰ تا ۳۹۰ دلار…

رشد قیمت ورق در چین

افزایش هزینه تولید در سال نو چینی پس از رشد قیمت سنگ آهن باعث شده بازار ورق آن رونق بگیرد. اغلب عرضه کننده ها به بازار داخلی توجه دارند . ورق گرم صادراتی چین ۱۰ دلار بالا رفته ۲۹۰ تا…