تولیدکننده های ورق تخت چین دست از معامله در بازار صادرات کشیده اند و دیگر تنها به بازار داخلی توجه دارند. چرا که قیمت های داخلی به شدت صعودی شده و رشد قیمت مواد اولیه و بهبود تقاضا از بازار آن ها حمایت می کند.

آخرین قیمت ورق تخت در بازار صادرات چین از ۲۷۵ تا ۲۹۰ دلارهر تن فوب به ۲۹۰ تا ۲۹۵ دلار هر تن فوب رسید ولی این قیمت اسمی است و دیگر کسی پیشنهاد نمی دهد.  از طرفی در بازار داخلی قیمت ورق تخت هفته گذشته ۱۸ دلار هر تن رشد داشته است و طبیعی است فروشنده ها به بازار داخلی روی بیاورند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن