خرید های قراضه وارداتی در ترکیه در سطح متوسط است و اغلب خریدارها معامله قراضه دریای بالتیک را در اولویت دارند. دو معامله روزهای اخیر در قیمت های ثابت نهایی شد. قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ در ۱۹۰ دلار و ۵۰ سنت هر تن سی اف آر معامله شد و معامله دیگری در ۱۹۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت گردید. هفته گذشته بالاترین قیمت قراضه دریای بالتیک ۱۹۱ دلار و ۵۰ سنت هر تن سی اف آر بود. انتظار می رود قیمت بالاتر هم برود.

قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ امریکا نیز ۱۹۰ تا ۱۹۵ دلار هر تن سی اف آر است البته هیچ معامله ای صورت نگرفته است.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن