بازار فولاد رو به بهبود است

افزایش قیمت محصولات فولادی در هفته‌ای که گذشت با اظهارنظرهای متفاوتی روبه‌روشده و کارشناسان دلایل مختلفی را در جهش قیمت محصولات فولادی دخیل می‌دانند.   در حالی که عده‌ای از کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت ناگهانی بوده در مقابل به…