بیشترین و کمترین معادن فعال در استان ها

در سال ۱۳۹۱ استان خراسان رضوی با ۴۳۳ معدن در حال بهره برداری و استان البرز با ۱۷ معدن فعال به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در این زمینه داشته است.

 

بررسی گزارش های مرکز آمار ایران درباره شمار معادن فعال کشور نشان می دهد در سال ۱۳۹۱ در مجموع پنج هزار و ۳۱۶ معدن در حال بهره برداری ثبت شد و خراسان رضوی با ۸٫۱ درصد بالاترین سهم را از آن خود ساخت و استان البرز ۰٫۳ درصد را دارا بود.
همچنین شمار کل شاغلان فعال معدنی برابر با ۸۴ هزار و ۹۲۲ نفر بود که استان البرز با ۳۵۶ نفر کمترین آمار این بخش را داشت، درحالی که استان کرمان با ۱۵ هزار و ۷۳۲ نفر بالاترین سهم را در این ارتباط به خود اختصاص داد.
سهم استان کرمان از شمار شاغلان این بخش ۱۸٫۵ درصد ثبت شد، درحالی که استان البرز سهمی به میزان ۰٫۴ درصد را داشت.

 

از مجموع ۱۵ هزار و ۷۳۲ کرمانی شاغل بخش معدن، شمار ۱۰ هزار و ۳۶۹ نفر حقوق بگیر بودند. ۵۲۴۹ نفر نیز به شکل پیمانکاری و ۱۱۴ نفر بدون حقوق در معادن فعالیت داشتند.

 

در سال ۱۳۹۱ شمار فعالان دریافت کننده مزد و حقوق در معادن استان البرز، ۲۸۴ نفر بود و آمار افرادی که بدون مزد در این بخش فعالیت دارند، ۱۵ نفر اعلام شد.

 

وزارت صنعت، معدن وتجارت برنامه امسال میزان استخراج مواد معدنی از کل کشور را ۴۵۰ میلیون تن اعلام کرده است.

 

این رقم در پایان سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۴۰۰ میلیون تن بود.

 

پیش از این اعلام شده بود براساس پنجمین برنامه توسعه کشور (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) میزان استخراج مواد معدنی در سال پایانی برنامه (۱۳۹۴) باید به رقم ۵۷۰ میلیون تن برسد.

 

میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور ۵۷ میلیارد تن شامل ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است که ارزش آن ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.


منبع:استیل پدیا

پرینت متن