شرکت ملی فولاد برای راه اندازی طرح های استانی آمادگی خود را اعلام کرد

کارشناسان، مدیران و مشاوران طرح های فولاد استانی برای راه اندازی این طرح ها آماده می شوند.

 

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران گفت: کارشناسان، مدیران و مشاوران طرح های فولاد استانی برای راه اندازی این طرح ها آماده می شوند.

 

عبدالمجید شریفی در نشست تخصصی ارائه برنامه راهبردی و راه اندازی طرح های استانی با فناوری پِرِد (PERED) با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح پِرِد(Persian Reduction)، نخستین طرح بومی شده ایرانی احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی است که با توجه به ویژگی های خاص آن در مقایسه با طرح های تولید اسفنجی در جهان، باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود ذخایر غنی گاز در کشور، در واحدهای تولید آهن اسفنجی طرح های ۸ گانه فولاد استانی، از روش پرد استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران با اشاره به شروع راه اندازی واحدهای احیای مستقیم طرح های فولاد استانی از ماه جاری، تصریح کرد: برای آمادگی جهت بهره برداری این طرح ها، مجریان طرح و کارشناسان مربوطه باید دستورالعمل ها و موارد فنی طرح ها را درجلسات کارشناسی به دقت مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و تا رسیدن به حصول نتیجه نهایی پیگیر باشند.
وی افزود : مدیران طرح ها و مشاوران باید موضوع آموزش پرسنل طرح ها را به طور جدی دنبال کنند و آموزش های ضمن خدمت را ادامه دهند.

 

دراین نشست که با حضور کرباسچی، پایاب و صادقیان از مدیران شرکت ام ام ای (MME) برگزار شد، درباره چگونگی اجرایی شدن و راه اندازی طرح پرد و ایجاد هماهنگی بین کارشناسان چهار طرح فولادی بحث و بررسی شد.


منبع:استیل پدیا

پرینت متن