اولین اوراق سلف موازی استاندارد روی محصولات فولادی انتشار یافت

اوراق سلف موازی استاندارد دوشنبه هفدهم اسفندماه ۱۳۹۴ برای نخستین بار در بورس کالای ایران روی یک محصول فولادی منتشر می شود.

 

دوشنبه هفدهم اسفندماه اوراق سلف موازی استاندارد روی تیرآهن۱۴ شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال در بورس کالای ایران منتشر می شود.
۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن۱۴ منضم به اختیار فروش و خرید تبعی به ترتیب با نرخ قیمت اعمال ۲۴ و ۲۷ درصد خواهد بود و شرکت تامین سرمایه امین بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن را پیش از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را در زمان عمر اوراق با نرخ ۲۳ درصد روزشمار سالیانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید می کند.
اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن۱۴، یک برگ (معادل یک تن) است و مدت قرارداد یک سال از تاریخ عرضه اولیه خواهد بود.
خریدار می تواند در پایان دوره نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند.
معاملات ثانویه این اوراق از طریق شبکه کارگزاران بورس کالای ایران از دهم فروردین سال آتی آغاز می شود و هفدهم اسفندماه ۱۳۹۵ به پایان می رسد.


منبع:استیل پدیا

پرینت متن