واردات ورق گرم ترکیه از روسیه و انگلستان افزایش یافت

آخرین اطلاعات انتشار یافته توسط انستیتو آمار ترکیه در این هفته نشان می دهد : مارآواردات ورق گرم ترکیه در ژانویه ۴۴ درصد افزایش یافته است مخصوصاً واردات از روسیه و انگلستان با رشد شدیدی روبه رو شده است .

 

 روسیه با عرضه ۳۴۸ , ۱۷۵ تن همچنان یکی از تأمین کنندگان اصلی ورق گرم ترکیه در ماه ژانویه بوده است که افزایشی ۵۲ درصدی را نشان می دهد در حالیکه واردات از انگلستان در ژانویه به ۳۹۸ , ۸۱ تن افزایش یافت که در حدود هزار تن بیشتر از ژانویه سال قبل است و این رقم نسبت به ماه قبل هشت برابر شده است . ترکیه همچنین در ماه ژانویه ۶۹۰ , ۴۳ تن ورق گرم از رومانی وارد کرده است .

دیگر تأمین کنندگان ورق گرم ترکیه هلند با صادرات ۲۵۴ , ۳۲ تن و فرانسه با ۳۹۴ , ۳۰ تن بوده اند در حالیکه واردات ورق گرم ترکیه از اکراین در ماه ژانویه ۳۰ هزار تن بوده است .

اطلاعات انستیتو آمار ترکیه نشان می دهد : ترکیه در ماه ژانویه ۶۰۶ , ۲۹ تن ورق گرم از برزیل و ۷۴۶ , ۶ تن از بلژیک وارد کرده است . در همان ماه چین ۳۷۸ , ۶ تن ، اسپانیا ۲۳۵ , ۶ تن ، کره جنوبی ۱۵۵ , ۵ تن ، مقدونیه ۵۷۶ , ۴ تن و ایتالیا ۰۶۲ , ۴ تن ورق گرم به ترکیه صادر نموده اند .


منبع:استیل پدیا

پرینت متن