در ماه ژانویه سال جاری میلادی ترکیه یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن قراضه وارد کرد  که نسبت به ژانویه سال ۲۰۱۵ تا ۱۷٫۴ درصد افت داشت. همچنین نسبت به دسامبر ۳۴٫۵ درصد پایین آمد. در این بین در ژانویه روسیه عرضه کننده اصلی قراضه به ترکیه بود که با ۲۱ درصد افزایش سالانه به ۲۶۰۵۹۵ تن رسید. البته واردات از امریکا نیز بالا بود و حدود ۲۴۲ هزار تن ثبت شد.

دیگر عرضه کننده اصلی قراضه به ترکیه اروپا بود  که واردات از هلند ۱۸۲ هزار تن، بلژیک ۱۱۳ هزار تن و انگلیس ۱۰۴ هزار تن ثبت شد. واردات از فرانسه نیز ۵۵ هزار تن بود.

قابل ذکر است ترکیه از اوکراین حدود ۲۱ هزار تن و رومانی ۱۶ هزار تن قراضه در ماه فوق وارد کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن