– میلگرد صادراتی ترکیه ۶ دلار دیگر بالا رفته ۳۳۶ دلار هر تن فوب شده است. بهبود جو بازار از رشد قیمت ها حمایت کرده است. در امارات قیمت درخواستی ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن سی اف آر که معادل ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار هر تن فوب است مورد قبول عرضه کننده های ترک واقع نشده است. قیمت پیشنهادی ترکیه به اماراتی ها ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر است.

در امریکا نیز میلگرد ترکیه ۳۶۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۴۵ دلار هر تن فوب می باشد. برخی معتقدند قیمت به زودی تا ۳۷۰ دلار هر تن فوب نیز خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن