متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا ۳۲۵ تا ۳۴۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده است. قیمت پیشنهادی کارخانه ها ۳۴۰ تا ۳۵۰ یورو هر تن درب کارخانه است . از طرفی قیمت پیشنهادی محصول شرق و مرکز اروپا ۳۱۰ تا ۳۱۵ یورو شنیده شده است.

قیمت پیشنهادی ورق گرم چین در بازار واردات ۳۰۰ تا ۳۱۰ یورو هر تن سی آی اف است و خریداری ندارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن