شرکت لوله و پروفیل صابری

#لوله و #پروفیل

ضخامت۲ میلیمتر – ۱۶۵۰تومان

ضخامت۲٫۵ میلیمتر – ۱۶۵۰تومان

ضخامت۳ میلیمتر – ۱۶۵۰تومان

تلفن تماس: ۰۲۱۳۶۴۲۵۱۹۲

پرینت متن