شرکت لوله و پروفیل صابری

#لوله و #پروفیل

ضخامت۲ میلیمتر – ۱۷۰۰تومان

ضخامت۲٫۵ میلیمتر – ۱۷۰۰تومان

ضخامت۳ میلیمتر – ۱۷۰۰تومان

تلفن تماس: ۰۲۱۳۶۴۲۵۱۹۲

پرینت متن