افزایش صادرات فولاد ترکیه

آمار انجمن آهن و فولاد ترکیه نشان می دهد علی رغم همه عوامل منفی تاثیر گذار، صنعت فولاد این کشور نشانه های بهبود را نمایان ساخته است. بین ژانویه تا فوریه سال جاری این کشور ۲٫۸ میلیون تن فولاد صادر…