هفته گذشته مقاطع صادراتی سی آی اس ۵۰ تا ۶۰ دلار هر تن رشد داشته که در راستای رشد قیمت های چین بود. در این بین فعالان بازار عقب نشسته اند تا جو بازار آرام شود.

میلگرد اوکراین ۳۵۰ تا ۳۶۰ دلار هر تن فوب شده  و مفتول صادراتی ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار هر تن فوب می باشد.  میلگرد روسیه ارزان تر از اوکراین بوده و ۳۴۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است.

بدین ترتیب میلگرد صادراتی سی آی اس بین ۳۳۵ تا ۳۷۰ دلار هر تن فوب می باشد  ولی معامله ای در این قیمت ها نهایی نگردیده است. انتظار می رود قیمت های چین به زودی ارزان تر شوند چرا که روند فعلی معقول نبوده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن