شرکت لوله و پروفیل صابری

ضخامت۲ میلیمتر – ۱۶۷۰تومان

ضخامت۲٫۵ میلیمتر – ۱۷۰۰تومان

ضخامت۳ میلیمتر – ۱۷۰۰تومان

تلفن تماس: ۰۲۱۳۶۴۲۵۱۹۲

پرینت متن