افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه موجب بهبود اوضاع بازار داخلی قراضه نیز شده است.

در هفته دوم ماه مارس قیمت خرید قراضه در بازار داخلی ترکیه توسط اغلب کارخانه ها ۱۵ تا ۳۲ دلار بالا رفته که علت اصلی رشد قیمت های وارداتی بوده است.

قراضه اروپا بیشترین رشد قیمت را در بازار واردات ترکیه داشته از اوایل فوریه تاکنون ۴۲ دلار بالا رفته است. فعالان بازار داخلی معتقدند قیمت در بازار داخلی قراضه به میزان کافی بالا رفته ولی با این حال باز روند آن به بازار واردات بستگی دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن