– عرضه کنندگان بیلت قزاقستان با توجه به روند صعودی قیمت تمایل بیشتری به فروش بیلت از دریای سیاه دارند. فعلا حجم معامله ها زیاد نبوده ولی رو به بالا برآورد شده است. افت ارزش ارز قزاقستان نسبت به دلار یک دلیل تمایل عرضه کننده های قزاق به فعالیت بیشتر از طریق دریای سیاه بوده است.

البته چون تجربه فعالیت از این بنادر را ندارند فعلا محموله چندانی معامله نشده  و مشکلات زیادی دارند. قیمت فعلی بیلت ۳۰۰ دلار هر تن فوب شده که ۳۰ تا ۳۵ دلار نسبت به اوایل ماه بالا رفته  وعرضه کننده ها به دنبال ۳۲۰ دلار هر تن فوب نیز هستند. در این شرایط فروشنده های بیلت قزاقستان باید جدیت بیشتری در فعالیت در بنادر دریای سیاه نشان دهند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن