هفته گذشته قراضه صادراتی سی آی اس ۶ تا ۹ دلار رشد قیمت داشته است. خریداران ترک رشد قیمت ها را به راحتی پذیرفته اند چون تقاضا بالاست و قیمت مقاطع آن ها نیز رو به بالا می باشد. از طرفی صادرکننده های سی آی اس نیز به دنبال رشد بیشتر قیمت ها و فروش بهتر هستند.

اخیرا قراضه دریای بالتیک ۲۳۸ دلار هر تن سی اف آر ترکیه معادل ۲۱۸ تا ۲۲۰ دلار هر تن فوب ثبت شده در حالی که یک هفته قبل ۲۲۸ تا ۲۲۹ دلار هر تن سی اف آر بود. جو مثبت بازار باعث شده عرضه کننده ها به دنبال ۲۴۰ دلار هر تن سی اف آر باشند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن