اواخر ماه مارس قیمت قراضه در خاور دور در ثبات بوده است. خریدارها معتقدند قیمت ها به زودی ارزان تر می شود از این رو با احتیاط خرید کردند. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن در کره جنوبی ۱۹۱ تا ۱۹۶ دلار هر تن فوب و در ثبات است. فعالان بازار معتقدند این هفته قیمت باید تا ۴ دلار ارزان تر شود تا در کره مورد توجه قرار گیرد. در ویتنام نیز قراضه ژاپن ۲۰۱ تا ۲۰۸ دلار هر تن فوب ثبت شده است.

قراضه روسیه در کره جنوبی هفته گذشته ۲۲۰ دلار هر تن سی اف آر بود. قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا نیز ۲۱۰ تا ۲۱۲ دلار هر تن سی اف آر تایوان شنیده شده که هفته گذشته ثبات داشت. قراضه سنگین کلاس یک امریکا نیز ۲۲۵ تا ۲۳۰ دلار هر تن سی اف آر کره و ۲۳۰ تا ۲۳۵ دلار هر تن سی اف آر ویتنام است. البته خریدار چندانی ندارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن