بازار داخلی میلگرد در ترکیه فعالیت چندانی ندارد چون موجودی انبارها کافی است. کالای آمده به حمل نیز در بازار موجود نیست. از طرفی نوسانات نرخ ارز به کارخانه ها اجازه داده قیمت ها را پایین نیاورند.

در واقع هفته گذشته قیمت میلگرد در بازار داخلی از ۳۹۶ تا ۴۱۶ دلار هر تن درب کارخانه به ۴۰۱ تا ۴۱۹ دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. عرضه تولیدات آوریل ناچیز است از این رو بازار فعالیت چندانی ندارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن