تجارت ایران و چین در سال ۹۴ کاهش مشخصی داشته است به طوری که ارزش دلاری واردات از چین ۱۸ درصد و ارزش دلاری صادرات به این کشور ۲۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجارت ایران با چین در ۱۲ ماه سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳  و همزمان با توافق ایران با ۱+۵ کاهش مشخصی داشته است.

بنا بر این گزارش واردات ایران از چین در سال ۹۴، ۵ هزار و ۷۷ هزار تن و ارزش دلاری آن ۱۰ هزار و ۴۵۶ میلیون دلار است که در مقایسه با سال ۹۳،  ۱۸ درصد ارزش دلاری و ۸ درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است.

بر اساس آمار گمرک سهم وزنی و ارزش دلاری واردات از چین ۱۴ و ۲۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادرات ایران به چین نیز در سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزش دلاری به ترتیب ۱۴ و ۲۳ درصد کاهش یافته است.

در این مدت ۲۵ هزار و ۵۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۷ هزار و ۲۲۷ میلیون دلار به چین صادر شده است که سهم ۳۲ درصدی از لحاظ وزنی و ۲۰ درصدی از لحاظ ارزش دلاری، صاردات کشور را به خود اختصاص داده است.

منبع: تسنیم

پرینت متن