کارخانه حدید عربستان قیمت میلگرد را در بازار داخلی با توجه به جو مثبت بازار بالا برده است ولی تقاضا بهبودی نداشته است. قیمت جدید ۲۷ دلار بالا رفته و سایر کارخانه های داخلی نیز قیمت را ۱۳ تا ۲۷ دلار بالا برده اند.

قیمت پیشنهادی میلگرد ترکیه با توجه به رونق بازار قراضه و افزایش تقاضا، ۲۰ تا ۲۵ دلار طی هفته گذشته بالا رفته از این رو در عربستان خریداری ندارد چون مشابه قیمت های داخلی است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن