هفته اول آوریل قیمت قراضه روسیه در خاور دور بالا رفته است. قراضه ژاپن نیز اخیرا در این منطقه فروش رفته ولی قراضه امریکا خریداری ندارد. کره جنوبی قراضه آ۳ روسیه را ۲۱۸ دلار هر تن سی اف آر خریداری کرده که ۱۹ دلار نسبت به نیمه اول مارس رشد داشته است.

علت پذیرش رشد قیمت نیاز خریدار به قراضه و زمان تحویل کوتاه تر آن نسبت به قراضه امریکا بوده است. از طرفی قراضه امریکا ۱۷ تا ۲۲ دلار از روسیه بالاتر است که منطقی نیست.

قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز ۲۰۶ تا ۲۱۰ دلار هر تن فوب است البته کره در ۱۹۷ دلار هر تن فوب هفته گذشته خرید کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن