صادرکننده های میلگرد ترکیه بار دیگر به دنبال افزایش قیمت ها افتاده اند چرا که در بازار داخلی تقاضا بهتر شده و در برخی کشورهای خریدار به ویژه امریکا نیز رو به بهبود است. قراضه و بیلت وارداتی نیز هنوز رو به بالاست.

ازاین رو اغلب تولیدکنندگان مقاطع ترکیه برای میلگرد تولید ماه می خود به دنبال حداقل ۴۳۰ دلار هرتن فوب هستند در حالی که پیشنهادات قبلی آنها ۴۱۰ تا ۴۲۰ دلار بوده است. فروش های میلگرد ترکیه در امریکا به ۴۴۰ دلار هر تن فوب هم رسیده در امارات هم پیشنهاداتی در ۴۳۰ دلار هر تن فوب داده شده است. البته خریداران در بازار خاور میانه هنوز امیدوارند بتوانند تا ۱۰ دلار تخفیف از ترکیه بگیرند. ولی عرضه کننده ها قیمت درخواستی ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن فوب را رد کرده اند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن