مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از افزایش بیش از پنج برابری سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی یزدانی سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی گمبرون بندرعباس با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه ثبتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری یک هزارو ۲۵۰ میلیارد ریال است که میزان سرمایه صندوق تا بیش از پنج برابر امسال افزایش می یابد.

وی افزود: امسال با تشکیل کمیته ای در کشور با مشارکت سازمان صنعت معدن و تجارت و خانه های صنعت و اتاقهای بازرگانی استانها تلاش می شود واحدهای غیر فعال و زیر ظرفیت شناسایی و مشکلاتشان حل شوند.

یزدانی خاطرنشان کرد: امسال در راستای تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی به ویژه، شهرک های تقاضا محور، به دنبال استفاده از منابع خارج سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی هستیم تا در تعامل با فرابورس و صندوق هایی که می توانند تأمین مالی کنند، با شتاب بسیار مطلوبی در این راه گام برداریم.

وی گفت: با تأمین منابع لازم برای شهرک های تقاضا محور از مجاری دیگر، منابع داخلی سازمان را می توان به سوی ایجاد بسترهای لازم در مناطق کمتر توسعه یافته هدایت کرد تا با ایجاد انگیزه های لازم سرمایه گذاری شاهد تحقق عدالت اقتصادی نیز باشیم.

یزدانی با بیان اینکه امسال ، از لحاظ ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی بسیار پر بار خواهد بود، ادامه داد: در راستای حمایت از صنایع کوچک، برنامه جامعی برای توسعه صنعتی کشور و شتاب بخشیدن به تشکیل خوشه های صنعتی با هدف همگرایی منابع، توسعه بازار و صادرات محصولات تولیدی داریم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد:۸۸ هزار واحد صنعتی در کشور فعال می باشد که در این واحدهای صنعتی بیش از دو میلیون و ۴۶۰ هزار نفر اشتغال زایی شده است.

منبع: ایرنا

پرینت متن