افزایش تعرفه مواد اولیه تولید فولاد و آهن از ۴ به ۲۰ درصد سبب ایجاد شرایط سخت برای این بخش شده است.
محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در گفتگوی اختصاصی با اشاره به ظرفیت متناسب تولید برای پاسخگویی به نیاز داخل افزود : در حالی که افزایش تعرفه مواد اولیه سبب ایجاد مشکل برای تولید کنندگان شده است ، تعرفه محصول آماده تیرآهن و میلگرد با رشد بسیار ناچیز از ۲۰ به ۲۶ درصد رسیده است در حالی که باید به ۴۰ درصد می رسید و نشان دهنده حمایت معکوس دولت از تولیدکنندگان آهن است.
وی این نوع حمایت را غیرموثر دانست و تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی به معنای حمایت از تولید به نحوی است که نیاز به واردات در کشور وجود نداشته باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن ، فولاد و فلزات با اشاره به اینکه دولت در افزایش تعرفه باید تجدید نظر کند ، گفت : آمریکا برای واردات آهن و فولاد از چین تعرفه ۲۵۰ درصدی تعیین کرده اما آهن الات چین و کره جنوبی با راحت ترین شرایط وارد ایران می شود.
آزاد با بیان اینکه صنایع فولاد و نورد با تمام ظرفیت کار نمی کند ، ادامه داد : ظرفیت تولید در برخی از این صنایع به یک سوم تا یک دوم کاهش یافته است.
وی با اشاره به تعطیلی ۱۵ کارخانه نورد و میلگرد در سال گذشته افزود : حمایت از تولید داخل سبب بی نیاز کشور و پویاشدن اقتصاد خواهد شد.
پرینت متن