در بازار داخلی شمال اروپا ورق گرم ۳۲۰ تا ۳۵۰ یورو هر تن درب کارخانه و در ثبات است. ورق سرد نیز ۴۳۰ تا ۴۵۵ یورو هر تن درب کارخانه و در ثبات می باشد. انتظار می رود در ماه جاری بازار رو به بهبود باشد.

همچنین قیمت فعلی ورق گرم در بازار داخلی جنوب اروپا ۳۱۰ تا ۳۳۰ یورو و ورق سرد ۴۰۰ تا ۴۳۰ یورو هر تن درب کارخانه و در ثبات می باشد و در آینده نزدیک صعودی برآورد شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن