قیمت قراضه در بازار واردات ترکیه یک ماه گذشته ۴۱ تا ۴۸ دلار هر تن رشد داشته است و هنوز جا برای افزایش قیمت بیشتر وجود دارد. چون بازار فولاد رو به بالاست روند صعودی بازار قراضه نیز موفقیت آمیز بوده است.

قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا در ۲۴۰ تا ۲۴۶ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.

قراضه سنگین اروپا نیز ۲۴۵ دلار هر تن سی اف آر است و محصول دریای سیاه نیز ۲۴۰ دلار هر تن سی اف آر می باشد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن