بازار واردات قراضه در ترکیه هر روز فعال است و قیمت قراضه اروپا و دریای سیاه اخیرا باز هم بالا رفته است. بازار فولاد ترکیه وضعیت مطلوبی دارد از این رو خریداران قراضه در ترکیه مشکلی با افزایش قیمت ها نداشته اند و خرید می کنند. قراضه مخلوط اروپا اخیرا در ۲۶۱ دلار هر تن سی اف آر معامله شده  و قراضه ۲۵-۷۵ اروپا ۲۵۲ تا ۲۵۳ دلار هر تن سی اف آر است. در حالی که یک هفته قبل ۲۲۹ دلار هر تن سی اف آر بود.

قراضه آ۳ روسیه در ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر  و قراضه خرد شده در ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. روزهای اخیر نیز قیمت های پیشنهادی ۱۰ دلار دیگر بالا رفته است.

قراضه امریکا فعلا معامله نشده ولی قیمت پیشنهادی ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار هر تن سی اف آر است. آخرین معامله ها نیز در ۲۵۴ تا ۲۵۷ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده بود.

 

پرینت متن