با رونق بازارهای جهانی بیلت، صادرکننده های ایرانی نیز قیمت های تولید ماه می را بالا برده اند. مشتریان جدیدی به جز خریداران قبلی نیز پیدا کرده اند.

آخرین قیمت پیشنهادی بیلت ایران ۳۲۰ تا ۳۳۰ دلار هر تن فوب بنادر جنوبی بوده  و چند فروش خوب به آن ها اجازه داده قیمت ها را بالاتر ببرند. ۱۰ هزار تن بیلت ایران در ترکیه ۳۵۳ دلار هر تن سی اف آر  و ۱۰ هزار تن دیگر از تولید ماه می در مصر در ۳۵۳ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۳۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. مصر بازار جدیدی برای بیلت ایران است. اماراتی ها نیز در حال مذاکره اند و آخرین قیمت پیشنهادی به ۳۴۰ دلار هر تن فوب رسیده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن