برای دومین هفته متوالی صادرکننده های ورق ژاپن در بازار نیستند  چرا که محموله های حمل ژوئن خود را پیش فروش کرده اند. با توجه به رشد قیمت ها در آسیا انتظار می رود روزهای آتی ژاپنی ها با قیمت های بالاتر وارد بازار شوند.

قیمت پیشنهادی اسمی ۱۰ تا ۲۰ دلار بالا رفته ۳۸۰ دلار هر تن فوب شده است. خریدارها نیز حاضرند این رشد قیمت را بپذیرند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن