در ماه مارس ورق گرم صادراتی کره صعودی بوده  و پس از افزایش قیمت ها اغلب خریداران آسیایی عقب نشینی کردند. قیمت فعلی ورق گرم صادراتی هیوندایی استیل ۳۸۰ دلار هر تن فوب است که ۴۰ تا ۶۰ دلار در یک ماه اخیر رشد داشته است. قیمت ورق گرم کارخانه پوسکو نیز در این مدت ۶۵ تا ۷۰ دلار بالا رفته به ۳۹۰ دلار هر تن فوب رسیده است.

در جنوب شرق آسیا این قیمت ها خریداری ندارد و خریداران تایوانی حاضرند در ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار هر تن فوب معادل ۳۸۰ تا ۳۸۳ دلار هر تن سی اف آر معامله کنند.

علی رغم بی میلی خریداران، کره ای ها به رونق بازار خود در آوریل امیدوارند چون قیمت های چین بالا رفته و نبود صادرکننده های ژاپنی در بازار می تواند موجب کمبود ورق گرم شود.

 

 

پرینت متن