قراضه کانتینری خلوص ۲۰-۸۰ امریکا در تایوان ۲۲۵ تا ۲۳۰ دلار هر تن سی اف آر شده است. آخرین معاملات هفته گذشته در حداکثر ۲۲۳ دلار نهایی شده بود.

قابل ذکر است قیمت قراضه صادراتی امریکا تحویل کنار کشتی از ۲۱۰ تا ۲۱۲ دلار به ۲۱۵ تا ۲۱۶ دلار هر تن فاس رسیده است.

عرضه کنندگان امریکایی معتقدند می توانند به زودی به تایوان در ۲۴۰ دلار هر تن سی اف آر نیز قراضه بفروشند. چرا که در بازار داخلی امریکا نیز قیمت قراضه قراردادهای آوریل ۴۰ تا ۵۰ دلار هر لانگ تن نسبت به مارس بالا رفته است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن