صادرات فولاد چین در ماه مارچ امسال به دلیل فروشهای دسامبر تا ژانویه بسیار بالا بود و ظاهرا این روند در سراشیبی قرار گرفته و پیش بینی می شود کل صادرات فولاد چین در سال جاری اندکی کمتر از سال گذشته باشد. به گزارشایفنا، کل صادرات فولاد چین در مارچ امسال ۹٫۹۸ میلیون تن بوده که ۲۳ درصد بیشتر از فوریه و تقریبا ۳۰ درصد بیشتر از مارچ سال پیش است. دلیل این افزایش مشخص است. در ماه ژانویه و اواخر سال پیش قیمت صادراتی محصولات فولادی چین در کف بود، تقاضای داخلی چنگی به دل نمی زد و عرضه کنندگان برای فروش محصولات خود به بازار بین المللی تخفیف های خوبی دادند.

اما درماه مارچ ورق برگشت. تقاضا در بازار داخلی رونق گرفت و قیمتها بالا رفت و توجه عرضه کنندگان به بازار داخلی جلب شد که این امر باعث کاهش آمار صادرات فولاد چین در فصل دوم امسال خواهد شد.

منبع: metalexpert

پرینت متن