این مسائل وقتی دست به دست هم می‌دهند، حاکی از نگرش سیاسی حاکم بر این مصوبه و تصمیم نمایندگان مجلس است.

دولت یازدهم باید یارانه افراد را حذف کند، چون به زیان اقتصاد کشور است ولی آقای احمدی‌نژاد می‌تواند وعده چند برابر شدن یارانه نقدی را بدهد. منطق حاکم بر عملکرد این نمایندگان دو گانه است و همین باعث می‌شود که کسی باور نکند مساله تنها و تنها اقتصادی است. قوه مجریه به طور کلی باید راهکاری را پیدا کند که به مرور این مساله حل شود، اما نباید به شکل چشم بسته این طرح اجرایی شود چرا که قطعا به شورش‌های اجتماعی ختم می‌شود. برای آنکه پرداخت یارانه نقدی به طور کلی کنار گذاشته شود یا باید قیمت حامل‌های انرژی، ارز و کالاهای مصرفی جامعه به شرایط پیش از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها بازگردد، یا آنکه به مرور و از طریق یک مسیر اصولی گام به گام افراد غیرنیازمند شناسایی شوند. اصولگرایان حاضر در مجلس، بهتر است که به جای تحت فشار گذاشتن دولت از این طریق، جلوی همفکران خود را بگیرند که وعده‌های ٢۵٠ هزار تومانی ندهند و به دنبال این نباشند که به هر قیمتی در قدرت باشند. آسیب‌شناسی منصفانه و اصولی جریان اصولگرایی به مراتب راهگشاتر از مانع ایجاد کردن در مقابل دولتی است که با رای مردم در مسند قدرت قرار گرفته است.

منبع: اعتماد

پرینت متن