جو بازار داخلی چین موج جدید افزایش سرسام آور قیمت ورق گرم را طی این هفته در این کشور ایجاد کرد. هرچند دلیل مشخصی برای این روند عنوان نشده اما عقیده کلی مبنی بر ادامه این روند افزایشی است. تقاضای خارجی نیز حامی این روند شده است.

در حال حاضر تولیدکنندگان چینی ورق گرم خود را در قیمت ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار در تن فوب به بازار جهانی عرضه می کنند که در مقایسه با متوسط قیمت هفته پیش ۴۰ دلار در تن بیشتر است. پرواضح است که معامله ای در این سطح قیمت صورت نگرفته اما تجار چینی اوایل این هفته گزارش معامله در حدود قیمت ۴۱۰ دلار در تن فوب را داده اند.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن