محدودیت عرضه و افزایش قیمتهای پیشنهادی تولیدکنندگان روند صعودی در بازار ورق آلمان ایجاد کرده است. دست اندرکاران بازار نظر به تداوم این روند افزایشی دارند. کاهش عرضه چین به دلیل موانع آنتی دامپینگ از طرفی و کاهش عرضه تولیدکنندگان اروپایی از سوی دیگر باعث پایین آمدن سطح موجودی ورق در بازار شده است. افزایش قیمت اسلب نیز نقطه عطفی در این روند شده است. قیمت ورق ایتالیا فقط در عرض یک ماه ۹۵ تا ۱۱۰ یورو هر تن بالا رفته و به ۴۵۵ تا ۴۷۵ یورو هرتن رسیده و قیمت عرضه ورق چک روی ۴۸۰ یورو هر تن ثابت مانده است.

به این ترتیب ورق سازان آلمانی قیمت محصول خود را ۵۰ تا ۸۰ یورو هر تن بالا برده و در قیمت ۴۲۰ تا ۴۵۰ یورو هر تن تحویل کارخانه عرضه می کنند. این قیمتها بدون محاسبه ۱۹ درصد مالیات ارزش افزوده است. البته این قیمتها هنوز نهایی نشده و به دلیل تغییرات روزانه قیمتها قراردادی صورت نگرفته است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن