طبق آخرین آمار پلتس شاخص قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد با ۲٫۲۵ دلار هر تن خشک به ۶۰٫۵۵ دلار هر تن خشک سی اف آر شمال چین رسیده است. طبق گزارش ایفنا، اخیرا ریوتینتو ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن ۶۱ درصد را برای تحویل اوایل ماه می در قیمت ۵۹٫۶۷ دلار هر تن خشک فروخته است. گفته شده این شرکت ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد خود را در قیمت ۶۰٫۷۰ دلار هر تن خشک سی اف آر شمال چین برای تحویل ماه می عرضه کرده است.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن