شرکت لوله و پروفیل صابری :  تولید فولاد خام ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ با ۲٫۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴٫۲ میلیون تن رسید.

 

تولید فولاد خام ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ با ۲٫۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴٫۲ میلیون تن رسید.
ایمیدرو بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد (WSA) از تولید فولادخام جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ اعلام کرد: طی این مدت تولید فولاد خام ایران با ۲٫۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴٫۲ میلیون تن رسید.
همچنین تولید فولاد خام ایران در مارس ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰٫۶ درصد افزایش به ۱٫۴ میلیون تن رسید.
انجمن جهانی فولاد میزان تولید فولاد خام را در ۶۶ کشور تولیدکننده فولاد جهان ۳۸۵٫۷ میلیون تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۶ درصد کاهش یافته است.
چین و کره‌جنوبی با ۳٫۲ و ۴٫۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۹۲ میلیون و ۱۶٫۲ میلیون تن فولاد خام تولید کرده‌اند. در این مدت هند ۲۲٫۹ میلیون تن فولاد تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱٫۸ درصد افزایش مواجه شد.
همچنین در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶، آسیا و اتحادیه اروپا با تولید ۲۶۳٫۶ میلیون و ۴۰٫۹ میلیون تن فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳٫۱ و ۷ درصد کاهش یافته است.طی این مدت امریکای شمالی با ۱٫۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷٫۵ میلیون تن فولاد خام تولید کرده است.
همچنین تولید فولاد خام روسیه نیز با ۵٫۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۷٫۲ میلیون تن رسید.
تولید فولاد خام ژاپن و برزیل نیز طی مدت مذکور به ۲۵٫۸ میلیون و ۷٫۴ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳٫۶ و ۱۲٫۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش تولید فولاد خام ۶۶ کشور تولیدکننده فولاد در مارس ۲۰۱۶ با ۰٫۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۷ میلیون تن رسید.
تولید فولادخام چین و هند در ماه مارس با ۲٫۹ و ۳٫۴ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به ۷۰٫۷ میلیون و ۸٫۱ میلیون تن رسید.

پرینت متن