صادرکننده های مقاطع سی آی اس نسبت به روند بازار در آینده نزدیک خوشبین هستند در حالی که اخیرا در چین افت قیمت هایی مشاهده است.

عرضه کننده های سی آی اس اخیرا بازار را با قیمت های متفاوتی بررسی کرده اند. مفتول اوکراین با ۱۰ دلار رشد ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار هر تن فوب ثبت شده  و محصول روسیه ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار هر تن فوب است. اخیرا خریدارها تمایلی به معامله نشان نداده اند و انتظار را ترجیح می دهند. از طرفی قیمت های چین کمی ارزان تر شده و روند بازار را دچار ابهام کرده است.

میلگرد اوکراین ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار هر تن فوب است در حالی که هفته قبل ۴۸۵ دلار بود. در اروپا نیز بازار مقاطع سی آی اس ثبات دارد.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن