پس از مدتی توقف، ورق سرد و گالوانیزه صادراتی چین مجددا صعودی شده البته سرعت رشد آن از نیمه نخست آوریل خیلی آرام تر است.

قیمت پیشنهادی فعلی ورق سرد از ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار هر تن فوب هفته قبل به ۵۴۰ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب رسیده  و ورق گالوانیزه با ۱۰ دلار رشد نسبت به اواخر آوریل به ۶۴۰ تا ۶۶۰ دلار هر تن فوب رسیده است. علت رشد قیمت محدودیت عرضه است.

از طرفی در بازار داخلی قیمت ورق سرد و گالوانیزه اخیرا ۱۱ تا ۱۶ دلار هر تن افت داشته است.

منبع:  پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن