افت قیمت ورق گالوانیزه در چین بر بازار صادرات آن نیز اثر منفی گذاشته است. آخرین قیمت صادراتی ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار هر تن فوب بوده که تا ۱۳۰ دلار در یک هفته افت داشته و برخی در۵۰۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد داده اند.

در بازار داخلی نیز قیمت ورق گالوانیزه پیشنهادی تجار ۲۴ تا ۲۶ دلار هر تن افت داشته است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن