قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا ۱۳ یورو هر تن بالا رفته به ۳۸۸ یورو هر تن درب کارخانه رسیده است. ، قیمت پیشنهادی کارخانه ها بین ۴۰۰ تا ۴۱۰ یورو هر تن می باشد. معاملاتی در ۳۸۰ تا ۴۰۰ یورو هر تن درب کارخانه نهایی شده است.

فعالیت بازار ورق جنوب اروپا چشمگیر نبود و برخی پیشنهاد قیمت هم نمی دادند. معاملاتی در ۳۷۰ تا ۳۸۰ یورو نهایی شد و انتظار می رود قیمت به ۴۰۰ یورو هر تن درب کارخانه برسد.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن