کارخانه های دولت مرکزی چین تا سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد خود کاهش خواهند داد.  این کارخانه ها دو سال آینده تا ۱۰۰ میلیارد یوان از هزینه های خود نیز کم خواهند کرد.

ده فولادساز بزرگ چین سال گذشته ۳۴٫۲ درصد از کل ظرفیت تولید فولاد این کشور را در دست داشتند در حالی که برنامه ریزی اولیه ۵ ساله دولت برای ۶۰ درصد بود. قابل ذکر است سال ۲۰۱۰ این ده فولادساز بزرگ چینی ۴۸٫۶ درصد کل تولید فولاد چین را از آن خود کرده بودند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-

پرینت متن